STRONA GŁÓWNA    ENGLISH    DEUTSCH


SPECJALIZACJA KONFERENCJE PUBLIKACJE

  Konferencje:

 • 20.06.2017 – udział w panelu dyskusyjnym p.t. Perspektywa rozwoju rynku płatności w Polsce - implikacje nowych regulacji, w ramach konferencji Płatności Mobilne, organizowanej przez „Miesięcznik Finansowy BANK” pod patronatem Związku Banków Polskich

 • 19.04.2017 – udział w panelu „Innowacje Finansowe w Bankach” w ramach IX Ogólnopolskiego Kongresu Prawa Bankowego i Rynku Kapitałowego organizowanego w Warszawie przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w dniach 19-20.04.2017 r.

 • 24.02.2017 – Udział w panelu dyskusyjnym „Instrumenty płatnicze wczoraj i dziś – wspomnienie dorobku Profesora Remigiusza Kaszubskiego”, spotkanie organizowane na Uniwersytecie Warszawskim przez Koło Naukowe Prawa Bankowego

 • 15.02.2017 – Obowiązki dostawców wynikające z RTS – silne uwierzytelnienie klienta oraz otwarty interfejs komunikacyjny w związku z usługami PIS oraz AIS w ramach Konferencji MMC „Serwisy transakcyjne i działalność TPP w świetle dyrektywy PSD II'', 15–16.02.2017

 • 1.12.2016 – Udział w debacie zorganizowanej przez miesięcznik My Company Polska oraz serwis cashless.pl pt. Płatności w e-commerce i m–commerce, transmitowanej na żywo za pośrednictwem Internetu zobacz

 • 7.12.2016 – wystąpienie „Czy Regulacyjne Standardy Techniczne EBA wprowadzają dodatkowe do PSD2 wymogi?” – Konferencja CEEC 7–8 grudnia 2016 „Klient w centrum uwagi sektora finansowego”

 • 23.06.2016 – „Czy regulacji prawnych da się uniknąć – jakie płatności są możliwe bez licencji?” w ramach cyklu Polskie Karty i Systemy  „Płatności w omnichannel”

 • 13.05.2016 – Prawo usług płatniczych, wykłady w ramach studiów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Microsoft „Zastosowanie Technologii Cloud Computingu w Strategiach Biznesowych”

 • 5.04.2016 - Czy interpretacje prawne ograniczają czy wspomagają rozwój płatności elektronicznych? - aktualne stanowiska KNF, UOKiK, Komisji Europejskiej, Trybunału Sprawiedliwości, No Cash Day 2016 Warszawa – „Obrót bezgotówkowy w Polsce – gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy?”

 • 23.03.2016, Płatności publiczne – determinanty rozwoju istotnej części rynku, panel dyskusyjny, IV Międzynarodowy Kongres Płatności Bezgotówkowych- 22-23 marca 2016 roku, Organizator -  Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego

 • 21.03.2016 – Czy regulacje prawne zmierzają do eliminacji anonimowości transakcji? Prawna konstrukcja kart przedpłaconych, Konferencja Pulsu Biznesu „Digital Money – Trendy i wyzwania rynku płatności bezgotówkowych”

 • 16.03.2016 – szkolenie – Dyrektywy PSD2, PAD, Rozporządzenie MIF, Rekomendacja KNF w sprawie bezpieczeństwa płatności internetowych, Alior Bank S.A.

 • 14.03.2016 – szkolenie Najnowsze obowiązujące i nadchodzące zmiany w prawie usług płatniczych, Warszawski Instytut Bankowości
 • 10.03.2016 - Płatności mobilne a możliwość pobierania opłat, konferencja „Płatności mobilne, zbliżeniowe, HCE – gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy”, Sesja XXIX w cyklu „Polskie Karty i Systemy”

 • 15.10.2015 – Czy projekt rekomendacji KNF dotyczących transakcji płatniczych wykonywanych w Internecie oznacza dalsze koszty dla dostawców? Jak rekomendacje nadzoru wpływają na cywilnoprawną odpowiedzialność dostawców, konferencja „Rynek akceptacji  kart w Polsce – czy da się na nich zarobić?”
  Sesja XXVIII w cyklu „Polskie Karty i Systemy” – nagranie prelekcji – zobacz

 • 13.10.2015 – Najnowsze zmiany na rynku usług płatniczych – webinar zorganizowany przez Warszawski Instytut Bankowości

 • 30.06.2015 – Instrumenty finansowe oparte o Bitcoin, II Digital Money & Currency Forum, Instytut Maszyn Matematycznych, Warszawa – nagranie prelekcji – zobacz

 • 25.06.2015 – Czy banki przyszłości będą wyłącznie dawcami kapitału? Trendy w regulacji usług płatniczych, Konferencja „Nowości płatnicze, czyli co nas czeka już wkrótce" w ramach cyklu „Polskie Karty i Systemy”, Sesja XXVII

 • 9.05.2015 – Prawo usług płatniczych, wykłady w ramach studiów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Microsoft „Zastosowanie Technologii Cloud Computingu w Strategiach Biznesowych”

 • 19.03.2015 - Wybrane aspekty prawnej konstrukcji eWallet, III Międzynarodowy Kongres Płatności Bezgotówkowych, Warszawa, konferencja Wydziału Zarządzania UW oraz Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego

 • 12.03.2015 – Cash back a zapłata kartą płatniczą – czy konsument jest tak samo chroniony?; Konferencja  „Cash back – niedoceniony instrument obrotu bezgotówkowego w Polsce”, w ramach cyklu  „Polskie Karty i Systemy” , Medien Service

 • 19.02.2015 – Uwarunkowania prawne terminali kart płatniczych (POS) w wersji mobilnej, konferencja „Rozwój Funkcjonalności Mobilnych w Usługach Bankowych i Finansowych”,  26 Forum Bankowości Elektronicznej, Centrum Promocji Informatyki

 • 3.06.2014 – Procesy transformacji jako efekt integracji Europy Środkowej i Wschodniej z krajami Unii Europejskiej („Transformationsprozesse als Folge der Integration von Mitteleuropa und Osteuropa mit den Ländern der Europäischen Union“) DAAD- Sommerseminar, Uniwersytet Passau  - abstrakt w j. niemieckim - zobacz
 • 26.06.2014 - Wykorzystanie prawnej konstrukcji pieniądza elektronicznego w ramach usług objętych e-Wallet; konferencja „Mobilne portfele czyli ekosystem płatniczy w telefonie?” w cyklu „Polskie Karty i Systemy – o konferencji - www.polskiekarty.info.pl
 • 3.07.2014 - Prawna konstrukcja walut wirtualnych i pieniądza elektronicznego – podobieństwa i różnice, w ramach konferencji „Digital Money & Currency Forum, Warszawa” - o konferencji - www.digitalmoneyforum.biz
 • 26-27.11.2014 - Karty miejskie, regionalne i lojalnościowe - aspekty prawne w kontekście regulacji PSD I i PSD II,  w ramach konferencji „Central European Electronic Card 2014” – o konferencji - www.conkarta.pl
 • Dostęp podmiotów trzecich do rachunku bankowego/płatniczego, w ramach Konferencji Polskie Karty i Systemy, 20.03.2014 – nagranie prelekcji - zobacz
 • Prelekcja na konferencji "Nowe regulacje rynku usług płatniczych i pieniądza elektronicznego" na Uniwersytecie Warszawskim, 13.05.2014 - program konferencji - zobacz
 • Opłaty w ustawie o usługach płatniczych oraz projekcie drugiej dyrektywy o usługach płatniczych - wybrane aspekty, w ramach seminarium MMC Polska, 14.05.2014 - zobacz


  Szkolenia

Proponuję przeprowadzenie szkoleń z następujących tematów:

 1. Najnowsze polskie i europejskie regulacje w obszarze usług płatniczych – jaki mają wpływ na prawa i obowiązki dostawców usług? (transpozycja dyrektyw unijnych m. in. PSD2 PAD, Rozporządzenie MIF, rekomendacje KNF, EBC, EUNB)

 2. Aspekty prawne wykorzystania nowych technologii w działalności firmy

 3. Podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

 4. Odpowiedzialność członków władz spółek kapitałowych

 5. Nadzór właścicielski w spółkach prawa handlowego

 6. Kształtowanie umów w obrocie gospodarczym