STRONA GŁÓWNA    ENGLISH    DEUTSCH


SPECJALIZACJA KONFERENCJE PUBLIKACJE

  Publikacje książkowe:

 • M. Grabowski, Instrumenty Płatnicze, CeDeWu 2013 - zobacz
 • M. Grabowski (współautor), Prawo bankowe. Komentarz C.H. Beck 2013 -  zobacz
 • M. Grabowski, Ustawa o usługach płatniczych. Komentarz. Beck 2012 - zobacz


  Publikacje naukowe:

 • Prawo o usługach płatniczych (Kilka uwag odnośnie do projektu Regulacyjnych Standardów Technicznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego dotyczących drugiej dyrektywy o usługach płatniczych (PSD2)), Prawo Europejskie w Praktyce nr 11/2016

 • Zmiany w prawie usług płatniczych wynikające z Rozporządzenia 2015/751 w sprawie opłat interchange, Prawo Europejskie w Praktyce nr 5/2016

 • Anonimowe karty przedpłacone a konstrukcja pieniądza elektronicznego, Monitor Prawa Handlowego 2016  (w przygotowaniu)

 • Stosowanie silnego uwierzytelnienia jako przesłanka odpowiedzialności banków i innych dostawców usług płatniczych, Monitor Prawa Handlowego 2016  (w przygotowaniu)

 • Czy banki przyszłości będą jedynie Ÿródłem kapitału? Trendy w regulacji usług płatniczych, Monitor Prawa Bankowego nr 5/2016

 • Waluty wirtualne jako podstawa do tworzenia instrumentów pochodnych – aspekty prawne (w przygotowaniu)

 • M. Grabowski, K. Krzos, Host Card Emulation - technical, organizational and legal aspects of implementing the service, Almanach Polskie Karty 2016 - pobierz

 • Wybrane aspekty prawnej konstrukcji eWallet, Problemy Zarządzania, vol. 13, nr 3 (54), t. 1: 118 – 130 - pobierz

 • Pojęcie instrumentłw płatniczych – glos do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 9.04.2014 r. w sprawie C-616/11 T-Mobile Austria GmbH przeciwko Verein fur Konsumenteninformation, EPS nr 8/2015

 • Nowe usługi płatnicze w projekcie dyrektywy PSD2 – czy screen scraping jest legalny?, EPS nr 6/2015

 • Wpływ upadłości ustanawiającego na zabezpieczenie w postaci kaucji bankowej, Monitor Prawniczy 2011, Nr 7
 • Ustawa o usługach płatniczych, Monitor Prawniczy 2011, Nr 21
 • Praktyczne aspekty wdrożenia Dyrektywy 2007/64/WE w sprawie usług płatniczych (…) w jednym z polskich banków, Almanach Polskie Karty 2010
 • Usługi płatnicze w dyrektywie 2007/64/WE w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, Prawo Europejskie w Praktyce wrzesień/2009 - pobierz
 • M. Grabowski, kartyonline.pl, Możliwości prawne odzyskania środków utraconych wskutek nieuprawnionego użycia karty płatniczej, kartyonline.pl - zobacz
 • Odpowiedzialności i możliwości obrony w przypadku dokonania transakcji oszukańczej na odległość (przez Internet, telefon, pocztą), kartyonline.pl - zobacz

 • Charakter prawny autoryzacji transakcji dokonywanej za pomocą karty płatniczej, Prawo Bankowe nr 11/2006 (fragment artykułu pobierz )
 • Reklamacja transakcji dokonywanych kartami płatniczymi–stosunek prawny między posiadaczem a wydawcą, Prawo Bankowe nr 7-8/2007
  (fragment pobierz  oraz artykuł w całości pobierz )