STRONA GŁÓWNA    ENGLISH    DEUTSCH


SPECJALIZACJA KONFERENCJE PUBLIKACJE

  Specjalizacja

  1. Prawo dotyczące usług płatniczych, w tym transpozycja i interpretacja prawa Unii Europejskiej – PSD2, PAD, Rozporządzenie MIF, zalecenia i rekomendacje EBC, EUNB)

  2. Prawo cywilne i handlowe, prawo spółek

  3. Prawo bankowe

  4. Prawo administracyjne

  5. Prawo obrotu nieruchomościami oraz prawo budowlane

  6. Prawo własności intelektualnej i prawo autorskie, prawo nowych technologii

  7. Sprawy sądowe oraz sprawy przed organami administracji